Söderlyckan

Bostadshus

  • Tre hus 
  • 63 lägenheter
  • Miljöbyggnad (Sunda Hus)
  • Färdigställt: 2016