Miljöpolicy

Turessons Bygg AB har som målsättning att utföra våra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Genom att:

–Använda lokala leverantörer och entreprenörer.

–Att informera och utbilda medarbetarna i miljö och avfallshantering mm.

–Att ständigt arbeta med att förbättra miljöarbetet genom vårt ledningssystem.

–Vårt mål är att minska miljöpåverkan med att minska osorterat avfall.

–Följa gällande lagar & krav.