Kv. Hägern

Bostadshus

  • 22 hyreslägenheter
  • Fristående garagebyggnad
  • Påbörjat: 2020
  • Klart: 2021