Bålverket

Bostadshus

  • 17 hyresrätter
  •  13 bostadsrätter
  •  4 ägarlägenheter
  • Garage
  • Färdigställt: 2017