Lunds Bil

Bilhall & Verkstad

Ny och ombyggnad av bilhall och verkstad
Färdigställt: 2017 – 2018