Välkommen!
Det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till industrier och bostadsprojekt. Alltid med rätt kvalitet.
Läs mer

Om oss

Turesson Bygg AB är ett familjeföretag som från början hette Ture Anderssons Bygg och grundades 1974 som 1992 blev Turessons bygg efter ombildning. Vårt verksamhetsområde är till huvuddelen Varbergs kommun. Vi är det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till större industri och bostadsprojekt med rätt kvalitet. Vår ambition är nöjda och återkommande kunder, detta når vi med kompetent personal samt att arbeta efter vårt kvalitet och miljöledningssystem.

Referensobjekt

Vi har genomfört flera lyckade projekt, dels som totalentrepröner och delentreprenörer.

Bergkvara Buss

Industrilokal

Klara

Industrilokal

Villafönster

Industrilokal

Simplicity

Kontorslokal

Runevads

Industrilokal

Träslövs Församlingshem

Lokaler

Kanngjutaren

Bostadshus

Öbergshörna

Bostadsrättslägenheter, Butiker & Garage

Freden

Bostadshus

Brebo

Bostadshus

Söderlyckan

Bostadshus

Ryttaren

Bostadshus

Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från företagets miljöaspekter formulerat följande miljöpolicy:

Turessons Bygg AB har som målsättning att utföra våra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Genom att:


–Använda lokala leverantörer och entreprenörer.

–Att informera och utbilda medarbetarna i miljö och avfallshantering mm.

–Att ständigt arbeta med att förbättra miljöarbetet genom vårt ledningssystem.

–Vårt mål är att minska miljöpåverkan med att minska osorterat avfall.

–Följa gällande lagar & krav.

Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat följande kvalitetspolicy:

Turessons Bygg AB strävar efter att utföra varje projekt med rätt kvalitet och att uppfylla kundens förväntningar.
Detta gör vi genom att:


–Tillgodose våra kunders förväntningar.

–Uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss.

–Kunden skall kunna lita på oss att vi levererar i rätt tid med rätt kvalitet

–Arbeta efter vårt ledningssystem på ett effektivt sätt. Nå ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

Inom Turessons Bygg AB pågår projekt med ständiga förändringar. För att minimera olycksrisker, jobbar vi ständigt med arbetsmiljö
Detta gör vi genom att bla:


–Uppdatera arbetsmiljöplanen.

–Utbilda personalen. Rätt kompetens för rätt jobb

-Följa lagar, föreskrifter, normer, samt övriga krav som ställs på oss.

-Samtliga medarbetare skall vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Kontakt

Har du generella frågor?
-Kontakta då kontoret på 0340-16025

Rose Marie Gustavsson

Kontoret

Stålgatan 2, 432 32 Varberg

Roland Turesson

VD

Tommy Turesson

Arbetsledare

Fredrik Turesson

Arbetsledare

Patrik Turesson

Arbetsledare

Jonas Turesson

Arbetsledare