Välkommen

Det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till industrier och bostadsprojekt. Alltid med rätt kvalitet.

Om oss

Turesson Bygg AB är ett familjeföretag som från början hette Ture Anderssons Bygg och grundades 1974 som 1992 blev Turessons bygg efter ombildning. Vårt verksamhetsområde är till huvuddelen Varbergs kommun. Vi är det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till större industri och bostadsprojekt med rätt kvalitet. Vår ambition är nöjda och återkommande kunder, detta når vi med kompetent personal samt att arbeta efter vårt kvalitet och miljöledningssystem.

Kvalitet & Miljö

Vi har med utgångspunkt i vår strategi formulerat policys inom tre områden: Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö

Miljöpolicy

Turessons Bygg AB har som målsättning att utföra våra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Genom att:

–Använda lokala leverantörer och entreprenörer.

–Att informera och utbilda medarbetarna i miljö och avfallshantering mm.

–Att ständigt arbeta med att förbättra miljöarbetet genom vårt ledningssystem.

–Vårt mål är att minska miljöpåverkan med att minska osorterat avfall.

–Följa gällande lagar & krav.

Kvalitetspolicy

Turessons Bygg AB strävar efter att utföra varje projekt med rätt kvalitet och att uppfylla kundens förväntningar. 
Det gör vi genom att:
 

–Tillgodose våra kunders förväntningar.

–Uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss.

–Kunden skall kunna lita på oss att vi levererar i rätt tid med rätt kvalitet

–Arbeta efter vårt ledningssystem på ett effektivt sätt. Nå ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy

Inom Turessons Bygg AB pågår projekt med ständiga förändringar. För att minimera olycksrisker, jobbar vi ständigt med arbetsmiljö 
Det gör vi genom att bla:

–Uppdatera arbetsmiljöplanen.

–Utbilda personalen. Rätt kompetens för rätt jobb

-Följa lagar, föreskrifter, normer, samt övriga krav som ställs på oss. 

-Samtliga medarbetare skall vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Kontakta oss

Ekonomiansvarig

Linda Uleskog

Stålgatan 2, 432 32 Varberg 0340-16025 info@turessonsbygg.se  
ekonomi@turessonsbygg.se
VD

Roland Turesson

Arbetsledare

Fredrik Turesson

Arbetsledare

Patrik Turesson